Show Menu
จันทบุรี'36

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

จันทบุรี'36

หัวเรื่อง

จันทบุรี
จันทบุรี-ประวัติ
จันทบุรี-การพัฒนา
จันทบุรี-การท่องเที่ยว
จันทบุรี-โบราณสถาน
จันทบุรี-ของดีของฝาก

ผู้แต่ง

จันทบุรีฯจังหวัด

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกจันทบุรี

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

e-book

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

Abstract

มีเนื้อหาเกี่ยวกับย้อนอดีตเมืองจันทบุรี จันทบุรีวันนี้ จันทบุรีกับการพัฒนา'36 องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีกับการพัฒนา ท่องเที่ยวทั่วเมืองจันท์ โบราณสถานแห่งจันทบูร ของดีของฝากจากเมืองจันท์ คณะกรรมการจังหวัดจันทบุรี สมาชิกสภาจังหวัดจันทบุรี

Date Issued

1 มิ.ย. 2559

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น.40บ.16356จบ(ร).
ท915.9326จ.247จ.