Show Menu
ประวัติตระกูลแซ่บ๊อก จังหวัดจันทบุรี พ.ศ.2521

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ประวัติตระกูลแซ่บ๊อก จังหวัดจันทบุรี พ.ศ.2521

หัวเรื่อง

ตระกูลแซ่บ๊อก -- ประวัติ
เหียง สุวัตถิ

ผู้แต่ง

เหียง สุวัตถิ

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรุงสยามการพิมพ์

วันที่

2521

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E-Book

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

Abstract

เป็นหนังสือที่รวบรวมรายชื่อของผู้ที่อยู่ในตระกูลแซ่บ๊อก ตามที่รวบรวมและเรียบเรียงได้ในปีพศ.2521 ซึ่งต้นตระกูลคือนายโกชั้น แซ่บ๊อกชาวจีนฮกเกี้ยนกับนางยา แซ่พั้ว ชาวญวน และอพยพพากันมาตั้งรกรากทำมาหากินที่เมืองจันทบุรีสมัย รัชกาลที่3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มีลูกหลานที่รวบรวมรายนามผู้ที่อยู่ในเครือตระกูลแซ่บ๊อกได้ 48. คน

Date Issued

25 พ.ค.59

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น.43บ.20961จบ(ร)

929.4
ห723ป