Show Menu
สองทศวรรษรำไพพรรณี

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

สองทศวรรษรำไพพรรณี

หัวเรื่อง

1. วิทยาลัยรำไพพรรณี
2. วิทยาลัยรำไพพรรณี--ประวัติ
3. วิทยาลัยอุดมศึกษา

ผู้แต่ง

รำไพพรรณี, วิทยาลัย

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

วันที่

25 ก.พ. 2559

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

e-book

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

Abstract

มีเนื้อหาหลากหลายได้แก่สารจากอธิบดีกรมการฝึกหัดครู จากใจชาวรำไพพรรณี บันทึกของนายชัยมงคล สุวพานิช วิทยาลัยครูจันทบุรี ปีการศึกษา2518-2520 ข้อคิดจากนายสุรพล แก่นจักษ์ หนึ่งปีแห่งความหลังที่ฝั่งใจ เมื่อผมเป็นอธิการบดีรำไพพรรณีคนที่5(2524-2528) ผมมีแต่ความประทับใจอย่างไม่มีวันลืม ประวัติวิทยาลัยรำไพพรรณี หลักสูตรการเรียนการสอน ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์วิทยาลัยรำไพพรรณี คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิชาวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี งานวิจัยของวิทยาลัยรำไพพรรณี โครงการคุรุทายาท โครงการสนามกอล์ฟรำไพพรรณี โครงการอาคารริมกรีน โครงการศูนย์วิทยบริการ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ทุนมูลนิธิประชาธิปก-รำไพพรรณี มูลนิธิรำไพพรรณี โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยรำไพพรรณี หอพัก บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันราชภัฏรำไพพรรณีี นับแต่วันนี้ไปข้างหน้า ก่อนหน้าสถาบันราชภัฏรำไพพรรณี ไม้ดอกไม้ประดับในสวนบ้านแก้ว 20ปีแห่งความหลัง ย้อนอดีต20ปี สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีกับวิทยาลัย วันวานแห่งความทรงจำ ความทรงจำของรุ่นบุกเบิก.

หนังสือท้องถิ่น Item Type Metadata

เลขทะเบียนหนังสือหายาก(จบ)

น.36บ.9580จบ.(ร)

923.1593
ส181ส