Show Menu
จันทบุรี มีดีอะไร

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

จันทบุรี มีดีอะไร

หัวเรื่อง

จันทบุรี

รายละเอียดของเนื้อหา

เป็นหนังสือแนะนำการท่องเที่ยวจันทบุรี แนะนำของดีเมืองจันทบุรีในอดีตและปัจจุบัน

ผู้แต่ง

พระครูธรรมสรคุณ

แหล่งที่มา

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ไทยรายวัน

วันที่

สิงหาคม 2545

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

ลิขสิทธิ์

พระครูธรรมสรคุณ

รูปแบบ

e-book

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

Abstract

เนื้อหาประกอบด้วย คำนำมุนมองของผู้เขียน จันทบุรีมีดีอะไร แนะนำแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เทคนิคการซื้อขายผลไม้ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และประวัติพระครูธรรมสรคุณ.

หนังสือท้องถิ่น Item Type Metadata

เลขทะเบียนหนังสือหายาก(จบ)

น.45บ.50769จบ.(ร)

915.9326
พ322จ