Show Menu
เหตุการณ์ ร.ศ112

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

เหตุการณ์ ร.ศ112

หัวเรื่อง

ประวัติศาสตร์จังหวัดจันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี--ประวัติ

รายละเอียดของเนื้อหา

เหตุการณ์ ร.ศ112 นี้ เป็นเหตุการณ์ฝรั่งเศสยึดเมืองจันทบุรี.

ผู้แต่ง

พลเรือเอก วสินธ์ สาริกะภูติ

แหล่งที่มา

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

พลเรือเอก วสินธ์ สาริกะภูติ

วันที่

27 มิ.ย. 2557

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

ลิขสิทธิ์

พลเรือเอก วสินธ์ สาริกะภูติ

รูปแบบ

e-book

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

Abstract

เนื้อหาประกอบด้วย คำนำ ปูพื้นฐาน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนฝรั่งเศสเข้ามาในราชอาณาจักรไทยสมัยพุทธศตวรรษที่24 ยุทธศาสตร์ของฝรั่งเศสต่อประเทศสยาม ฝรั่งเศสเริ่มเดินหมาก ก้าวที่1ฝรั่งเศสได้เขมรจากสยาม ก้าวที่2ฝรั่งเศสยึดสิบสองจุไท ก้าวที่3ฝรั่งเศสยึดฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงฯ ฝรั่งเศสปิดอ่าวไทย ก้าวที่4ฝรั่งเศสแลกเมืองจันทบุรี ก้าวที่5เอาเขมรส่วนใน บทสรุปใครแพ้-ชนะ .

หนังสือท้องถิ่น Item Type Metadata

เลขทะเบียนหนังสือหายาก(จบ)

น.58บ.69478จบ.(ร)

959.37
ว361ห