Show Menu
วารสารศิลปากร ปีที่6 เล่ม3 กันยายน พ.ศ. 2505

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

วารสารศิลปากร ปีที่6 เล่ม3 กันยายน พ.ศ. 2505

หัวเรื่อง

ทหาร
ท่าราชวรดิฐ
รถยนต์พระที่นั่ง
พระอุโบสถ
บรรพชิตญวน
พระราชมณเทียร
จีน
นายกรัฐมนตรี
พระบรมวงศานุวงศ์
เพลงสรรเสริญพระบารมี
คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
พระพรชัยมงคล
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
รถม้าพระที่นั่ง
ถนนจักรีจรัณย์
ถนนราชดำเนิน
พระที่นั่งไพศาลทักษิณ
พระบรมอิฐ
พระอิฐ
ประตูวิเศษไชยศรี
ประตูพิมานไชยศรี
พระสยามเทวาธิราช
รถม้าพระที่นั่ง
พระทวารเทเวศรรักษา
ถนนหน้าพระลาน
พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
ราชอาณาจักรสยาม
สวนจิตรลดา
สายสะพายช้างเผือก
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้า
พราหณ์
สายสะพายมหาจักรี
พระราชพิธีสมโภชสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชกุศลทักษิณานุปทาน
สำนักพระราชวัง
เบญจศีล
ภาพเขียนสี
ผนังถ้ำ
เมืองไทย
กรมศิลปากร
นิราศ
คำกลอน
นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
ยะลา
วัดคูหาภิมุข
ถ้ำศิลป
นครพนม
Keu, A.F.G.
สยามสมาคม
หนังสือจดหมายเหตุ
ไซเดนฟาเด็น, อิริค,พันตรี
ภาพเขียน
อำเภอมุกดาหาร
นักโบราณคดี
ทวีปยุโรป
ทวีปออสเตรเลียภาคเหนือ
ประเทศอินโดนีเซีย
กาญจนบุรี
ระนอง
รูปมือ,ภาพเขียนสี
คณะสำรวจไทย-เดนมาร์ค
เขาอีพูน
นักวิชาการป่าไม้
กรมป่าไม้
หมู่บ้านกะเหรี่ยงบ้องตี้น้อย
ชิน อยู่ดี
วังพระ
ธรรมนูญ อัตถากร
พระนคร
เคาน์ต์ ไอกิลคนุธ,ไอกิล นิลเซ็น
กรุงโคเป็นฮาเก็น
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
โรเบิตสัน,แฟรงค์
ผู้สื่อข่าว
หนังสือพิมพ์ลอนดอน เดลีเทลีกร๊าฟ
สถานเอกอัคราชทูตเดนมาร์ค, เจ้าหน้าที่


แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติฯ จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

บุนนาค พยัคฆเดช

วันที่

2505

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน

โรงพิมพ์พระจันทร์

ลิขสิทธิ์

กรมศิลปากร

รูปแบบ

e-book

ภาษา

ไทย

ตัวบ่งชี้

ISSN

Abstract

ภายในเล่มเป็นเรื่องเกี่ยวกับ สาส์นสมเด็จ บันทึกเรื่องความรู้ต่างๆ ภาพเขียนสีบนผนังถ้ำในเมืองไทย การสืบสวนเรื่องราวการแพทย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา พระพุทธรูปแบบอมราวดี ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปอาเซีย The Magalee Phol คำอ่านศิลาจารึก วัดเชียงมั่น จ. เชียงใหม่ อธิบายเพลงใบ้คลั่ง3 ชั้น พณฯพลเอกถนอม กิตติขจร รองนายกรัฐมนตรี มอบเครื่องดนตรีพม่าให้กรมศิลปากร และเรื่องลำดับราชวงศ์กษัตริย์แห่งประเทศลาว