Show Menu
นิทานเทียบสุภาษิต พระสุวรรณรัศมี (ทองคำ สีหอุไร) แต่งเมื่อเปนพระ พระยาสีหราชฤทธิไกร

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

นิทานเทียบสุภาษิต พระสุวรรณรัศมี (ทองคำ สีหอุไร) แต่งเมื่อเปนพระ พระยาสีหราชฤทธิไกร

ผู้แต่ง

ราชบัณฑิตยสภา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๔๗๑

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

กระทู้เทียบสุภาษิตแล้วยกนิทานขึ้นประกอบรวม ๘ เรื่อง ได้แก่ เส้นผมบังภูเขา จับงูข้างหาง ความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด นกยางตัวเดียวกินปลาสิ้นหนอง พุ่งหอกเข้ารก ชี้นกปลายไม้ ตีงูให้กาอิ่ม ไม้สั้นรันขี้ และอย่าประมาทลูกผู้ชาย