Show Menu
พระสุธนคำฉันท์

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

พระสุธนคำฉันท์

ผู้แต่ง

หอพระสมุดวชิรญาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๔๗๐

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้า อยู่หัว พระยาอิศรานุภาพ (อ้น) ได้นำเรื่องพระ สุธนมาแต่งเป็นคำฉันท์ ชื่อว่า พระสุธนคำฉันท์ โดยถอดมาจากปัญญาสชาดก ซึ่งเป็นนิทานที่คนไทยรู้จักกันดีในชื่อ มโนห์รา