Show Menu
โบราณวัตถุในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

โบราณวัตถุในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์

ผู้แต่ง

สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๕๔๘

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

รวบรวมข้อมูลจัดทำคำอธิบายและข้อสังเกตบางประการของโบราณวัตถุที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ ประกอบด้วยหลักฐานทางวัฒนธรรมกับการกำหนดอายุของศิลปะในประเทศไทย คำอธิบายภาพโบราณวัตถุ รูปแบบและการกำหนดอายุโดยแบ่งออกเป็น หมวดก่อนประวัติศาสตร์ หมวดศิลปะทวารวดี หมวดโบราณวัตถุพบที่หนองบอน หมู่ที่ ๒ ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม และหมวดโบราณวัตถุอื่น ๆ