Show Menu
เอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งชาติของกระทรวงการทหารเรือ (ฝรั่งเศส) เกี่ยวกับประเทศสยาม เล่ม ๑ ค.ศ. ๑๖๘๔ – ๑๖๙๙ (พ.ศ. ๒๒๒๗ – ๒๒๔๒).

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

เอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งชาติของกระทรวงการทหารเรือ (ฝรั่งเศส) เกี่ยวกับประเทศสยาม เล่ม ๑ ค.ศ. ๑๖๘๔ – ๑๖๙๙ (พ.ศ. ๒๒๒๗ – ๒๒๔๒).

ผู้แต่ง

สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๕๔๗

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

รวมเรื่องราวเหตุการณ์เกี่ยวกับประเทศสยามที่แปลมาจากเอกสาร Archives Nationales B.II – Marine Nos. ๕๐ – ๑๓๘, ๑๖๘๔ – ๑๖๙๙ Vol.๑, ๒ และ ๔ เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นเอกสารสั่งราชการจากราชสำนักฝรั่งเศสในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ ในการเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศไทย และการเผยแพร่คริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกในประเทศไทยและภูมิภาคตะวันออก