Show Menu
ประชุมกลอนนิราศเมืองเพ็ชร

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ประชุมกลอนนิราศเมืองเพ็ชร

ผู้แต่ง

หอพระสมุดวชิรญาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๔๗๐

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

รวมกลอนนิราศเมืองเพชรบุรี ซึ่งสุนทรภู่เป็นผู้แต่ง นอกจากนี้ยังมี นิราศบ้านแหลม แต่งโดย นายพิน นิราศเขาหลวง แต่งโดยขุนวรการ และนิราศหาดเจ้าสำราญ แต่งโดยนายเฟื่อง ชวาลี