Show Menu
ปดลธรรมคำโคลง

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ปดลธรรมคำโคลง

ผู้แต่ง

หอพระสมุดวชิรญาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๔๗๐

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

เป็นคำโคลงเรื่องธรรมะ สอนให้คนพูดจานอบน้อมไม่กล่าวคำหยาบ มีกิริยาเรียบร้อยไม่มักใหญ่ใฝ่สูง สอนให้ลูกหลานสืบวงศ์ตระกูล มีอาชีพสุจริต ไม่ใช้อำนาจหน้าที่กอบโกยผลประโยชน์ ไม่เป็นชู้กับลูกเมียคนอื่น