Show Menu
แบบอักษรโบราณ ฉบับนักเรียน นักศึกษา.

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

แบบอักษรโบราณ ฉบับนักเรียน นักศึกษา.

ผู้แต่ง

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๕๔๗

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

ตารางอักษรโบราณแบบต่าง ๆ เรียงลำดับตามอายุสมัย จำนวน ๑๔ แบบ โดยแสดงรูปสระลอย สระจม และพยัญชนะ พร้อมทั้งมีภาพเอกสารโบราณประเภทจารึก หนังสือสมุดไทยและคัมภีร์ใบลาน ซึ่งบันทึกข้อความด้วยอักษรแต่ละแบบ นอกจากนี้ยังมีตารางเปรียบเทียบแบบอักษรปัลลวะ-ขอม-มอญ และตารางเปรียบเทียบแบบอักษรไทย แสดงวิวัฒนาการของรูปอักษรในแต่ละสมัยด้วย