Show Menu
จารึกถ้ำฤาษีเขางูเมืองราชบุรี

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

จารึกถ้ำฤาษีเขางูเมืองราชบุรี

จารึก Item Type Metadata

อักษร

ปัลลวะ ภาษาสันสกฤต.

ศักราช

พุทธศตวรรษที่ 12

จารึกอักษร

จำนวน 1 ด้าน มี 1 บรรทัด

ขนาดวัตถุ

กว้าง 47 ซม. สูง 26 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

รบ. 1 ในประชุมศิลาจารึกสยามภาคที่ 2 กำหนดเป็นหลักที่ 22

พบเมื่อ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

ถ้ำฤาษีเขางู จังหวัดราชบุรี

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

ถ้ำฤาษีเขางู จังหวัดราชบุรี

พิมพ์เผยแพร่

ในประชุมศิลาจารึกสยาม ภาคที่ี่ 2

ประวัติ

เขางู อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดราชบุรีห่างจากอำเภอเมืองประมาณ 8 กิโลเมตร เมื่อขึ้นเขาไปได้ครึ่่งทางก็จะพบถ้ำที่ชาวบ้านเรียกกันว่า ถ้ำฤาษี บริเวณปากถ้ำมีพระพุทธรูปใหญ่จำหลักอยู่บนหน้าผา เป็นพระพุทธรูปนั่งห้อยพระบาท พระหัตถ์ขวาแสดงปางปฐมเทศนา พระหัตถ์ซ้ายวางอยู่บนพระเพลา ที่ฐานพระพุทธรูปมีจารึกอักษร 12 ตัว ลักษณะรูปอักษรเหมือนรูปอักษรทีีใช้อยู่ในสมัยราชวงศ์
ปัลลวะ ประเทศอินเดีย ประมาณพุทธศตวรรษที่ 11 - 12