Show Menu
พระราชกำหนดวิธีปกครองหัวเมือง ครั้งแผ่นดินพระเจ้าท้ายสระ

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

พระราชกำหนดวิธีปกครองหัวเมือง ครั้งแผ่นดินพระเจ้าท้ายสระ

ผู้แต่ง

หอพระสมุดวชิรญาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๔๖๙

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

กฎหมายวิธีการปกครองเมืองเอก โท ตรี จัตวา ของกรุงศรีอยุธยา แผ่นดินสมเด็จพระเจ้าท้ายสระ ออกเมื่อจุลศักราช ๑๐๘๙ (พ.ศ. ๒๒๗๐)