Show Menu
นางอุทัยกลอนสวด.

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

นางอุทัยกลอนสวด.

ผู้แต่ง

สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๕๔๗

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

เรื่องนางอุทัยเป็นนิทานพื้นบ้าน มีผู้นำมาแต่งเป็นร้อยกรองสำหรับสวด ผู้แต่งพยายามสร้างให้เป็นนิทานชาดกและมีการกลับชาติตอนท้าย มีเนื้อหาโดยย่อ ธิดาพญานาคพบรักกับรุกขเทวดานางตั้งครรภ์ คลอดลูกเป็นไข่และพ่นพิษไว้ นางคางคกมากินไข่และตาย พอดีไข่ฟักเป็นเด็กหญิงซึ่งคิดว่านางคางคกเป็นแม่จึงอาศัยอยู่ในซากคางคก สองตายายผ่านมาจึงช่วยเลี้ยงดูและตั้งชื่อให้ว่านางอุทัยเทวี นับเป็นวรรณกรรมชาวบ้านที่สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในอดีตหลายอย่าง เช่น ประเพณีแต่งงาน ประเพณีเชิญขวัญ มหรสพ การละเล่นต่าง ๆ ในการจัดพิมพ์ได้ตรวจสอบชำระต้นฉบับจากเอกสารสมุดไทยของหอสมุดแห่งชาติ