Show Menu
ปกิณกศิลปวัฒนธรรม เล่ม ๙

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ปกิณกศิลปวัฒนธรรม เล่ม ๙

ผู้แต่ง

สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๕๔๖

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

เนื้อหาสาระเกี่ยวกับประวัติวัดจุฑาทิศธรรมสภาราม พระอารามหลวง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนาขึ้น ณ เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี และเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดชลบุรี เช่น ประวัติจังหวัด สถานที่สำคัญ และศิลปวัฒนธรรมในจังหวัด เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเรื่องการทอดกฐินและโบราณคดีที่เกาะสีชัง