Show Menu
วารสารศิลปากร ปีที่11 เล่ม3 กันยายน พ.ศ. 2510

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

วารสารศิลปากร ปีที่11 เล่ม3 กันยายน พ.ศ. 2510

หัวเรื่อง

พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก,สมเด็จพระ
พระพุทธชินราช
วัดเบญจมบพิตร
พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
พระพุทธเจ้าหลวง
ยาบำรุงธาตุ
จดหมาย
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,พระบาทสมเด็จพระ

เครื่องถ้วยจีน
พระเจ้ากรุงจีน
ตรุษจีน
โฮเต็ล
อินทผาลัม
ต้นตาล
ลูกชิด
สังฆราชเปโร
ทมิฬ
ไทปุสสัม
พิธีโล้ชิงช้า
ปลาสลิด
สิงโต
แมลง
มด
พระเมตไตร์
พระสากยมุนีเจ้า
เครื่องหินจำหลัก
พระอานนท์
พระภิกษุ
ปราสาททอง,พระเจ้า
เพชรบุรี
เทวดา
นาคมหาโพธิ์
สังขจักรพรรดิ,พระเจ้า
พระขันธกุมาร
เทวรูป
กรุงเทพฯ
พิธีไทปุสสัม
ปีนัง
พระนเรศร์
ภาษาอังกฤษ
เกวียน
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ
คัมภีร์ใบลาน
ทองลิ่ม
ทองแท่ง
สมุดไทย
โปสตก๊าด
รูปพระธาตุพนม
หนังสือจีน
เขาศรีวิลัย
โคราช
บางกอก
อุดมอักษร,ขุน
วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา
อักษร
ตำราเศรษฐศาสตร์
ตำรานิรุกติศาสตร์
รถสามล้อ
รถราง
เรือบิน
สะพาน
หนังสือญวน
อักษรโมัน
เกาหลี
แมนจู
ตาด
ญี่ปุ่น
ภาษา
เครื่องราชอิสสริยาภรมหาจักรี
พระแสงจักร
พระสังข์
พระแสงดาบ
ทหารเรือ
อาวุธ
พระราชลัญจกร
พระตรา
ศิว,พระ
ดอกไม้
เขมร
นารายณ์,พระ
ดอกลำโพง
ดอกมะลิ
ลักษณ์,พระ
หอยทะเล
พระกาลี
ดอกชะบา
พระเวสสันดร
ศาสนามหายาน
พุทธจักร
กษัตริย์และผู้ครองนคร
มะลายู
ภาษาไทยใหญ่
เวียงจันทน์
แขกอาหรับ
หนังแกะ
แผ่นหนัง
สมโบร์ไพรกุก
เทพธิดา
พระอินทร์
ศิลปแบบพนมดา
อาณาจักรเจนละ
จาม
กรุงพนมเปญ
เชียงใหม่
เครื่องราชบรรณาการ
กรุงปัตตาเวีย
ฮอลันดา
กรมอาชีวศึกษา
Bantam
นเรศวร มหาราช,สมเด็จพระ
กรมท่า
ปัตตานี
ช่างฝีมือ
กองจดหมายเหตุ
เอกสาร
อิวาโอ,เซอิจิ
กรุงหงสาวดี
มหาธรรมราชาธิราช,สมเด็จพระ
อังกฤษ,ห้างค้าขาย
อิตาเลียน
เรือสินค้า
สเปน
พ่อค้าอังกฤษ
บาทหลวง
ศาสนาคริสต์
โปตุเกส
ฟิลิปปินส์

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติฯ จันทบุรี

วันที่

2510

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน

โรงพิมพ์สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี

ลิขสิทธิ์

กรมศิลปากร

รูปแบบ

e-book

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

ตัวบ่งชี้

ISSN

Abstract

ภายในเล่มเป็นเรื่อง เกี่ยวกับสาส์นสมเด็จ... , บันทึกเรื่องความรู้ต่างๆ, การละเล่นสมัยอยุอยุธยา, บทร้อง ระเล็ง โมงครุ่ม และ คุลาตีไม้, จดหมายของดอกเตอร์เกรซ มอร์เลย์ ผู้เชี่ยวชาญพิพิธภัณฑสถานUncsco ถึงอธิบดีกรมศิลปากร ,ประติมากรรมขอม,สอบศักราชปีรัชกาลสมเด็จพระเอกาทศรถ,อประวัติย่อของพระพรหม หรือท้าวมหาพรหมผู้สร้างโลก , คำอ่านจารึก อ จากเจดีย์น้อย วัดมหาธาตุ, ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย,คำอธิบายเพลงขอมเงิน เถา และโน๊ตเพลงขอมเงิน เถา