Show Menu
วารสารศิลปากร ปีที่5 เล่ม2 กรกฏาคม พ.ศ. 2504

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

วารสารศิลปากร ปีที่5 เล่ม2 กรกฏาคม พ.ศ. 2504

หัวเรื่อง

นริศรานุวัดติวงศ์, สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระยา
วิหาร
อมเรศรสสมบัติ, คุณหญิง
วัดภูเขาทอง
ประวัติศาตร์แห่งสหภาพพม่า
ประวัติศาสตร์
เพลงไทย
กรมศิลปากร
ประเทศฟิลิปปินส์
ประวัติศาสตร์พม่า
นาฏศิลป
โน๊ตเพลงไทย
เพลง
การจำลองจารึก
พระธรรมกาย
ดนตรี
ภาษาไทย
ภาษามคร
ตำหนักปลายเนิน
คลองเตย
ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จกรมพระยา
เกาะบาหลี
โรคคางทูม
เกาะชวา
ภูเขาไฟ
ตรีอนุวัฒน์, หม่อมเจ้า
ลายพระหัตถ์เวร
พระราชวัง
พระรูป
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
แสตมป์
กล้อง
วัดพระแก้ว
หนังสือ
ลับเบ เดอะ ชัวสิ
ออกญาวัง
ธรรมาธิกรณ์, เจ้าพระยา
พระเจ้าแผ่นดิน
สิงคโปร์
หนังสือพิมพ์
ท้องพระโรง( อมรินทรวินิจฉัย)
ออกญาคลัง
เรือ
กงซุลอังกฤษ
เมืองเดนปาสา
โฮเต็ล
ยุโรป
อเมริกา
กะลา
กรุงเทพฯ
ออกญายมราช
Rolreflex
Rolrecord
ฟิล์ม
ไม้กางเขน
พระเยซู
อนุมาน, พระยา
วังช้าง
ภาษาละว้า
ภาษามอญ
สถานีรถไฟ
ศาลเมืองเขมร
นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
รถไฟระหว่างประเทศ
พระภิกษุสงฆ์
พระปรางค์
ช่างเขียน
วัดโพธาราม
เมืองอุดง
บดินทรเดชา, เจ้าพระยา
พระไตรปิฎก
พระพุทธศาสนา
กรุงรัตนโกสินทร์
รัฐบาล
ขุนนาง
พระเจ้ายอชที่5
ประเทศอังกฤษ
ทหารเรือ
ประเพณี
กระดิ่ง
ฎีกา
คัมภีร์ไบเบล
ยิว
พระราชานุกิจ
กลอง
ธรรมเนียม
รามคำแหงมหาราช, พระเจ้า
ศิลาจารึก
พระราชกุมาร
ศาล
รัฐธรรมนูญ
แมรี่, เจ้าหญิง
รัชทายาท
ศาลยุติธรรมไทย
ภาณุวงศ์ฯ, เจ้าพระยา
กฎหมาย
โรงศาล
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
โจรผู้ร้าย
ทำเนียบศักดินา
กระทรวง
ตุลาการ
เงินปลอม
กระทรวงพระคลัง
เงินท้ายที่นั่ง
เงินถุงแดง
พุทธเลิศหล้านภาลัย , พระบาทสมเด็จพระ
คลังข้างที่
ราชสำนัก
เงินแผ่นดิน
พระคลังมหาสมบัติ
กระทรวงวัง
กรุงศรีอยุธยา
จังหวัดราชบุรี
สามเสน
นิทาน
เทวสถาน
อนุมานราชธน, พระยา
โรงเรียน

นริศรานุวัดติวงศ์, สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระยา
วิหาร
อมเรศรสสมบัติ, คุณหญิง
วัดภูเขาทอง
ประวัติศาตร์แห่งสหภาพพม่า
ประวัติศาสตร์
เพลงไทย
กรมศิลปากร
ประเทศฟิลิปปินส์
ประวัติศาสตร์พม่า
นาฏศิลป
โน๊ตเพลงไทย
เพลง
การจำลองจารึก
พระธรรมกาย
ดนตรี
ภาษาไทย
ภาษามคร
ตำหนักปลายเนิน
คลองเตย
ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จกรมพระยา
เกาะบาหลี
โรคคางทูม
เกาะชวา
ภูเขาไฟ
ตรีอนุวัฒน์, หม่อมเจ้า
ลายพระหัตถ์เวร
พระราชวัง
พระรูป
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
แสตมป์
กล้อง
วัดพระแก้ว
หนังสือ
ลับเบ เดอะ ชัวสิ
ออกญาวัง
ธรรมาธิกรณ์, เจ้าพระยา
พระเจ้าแผ่นดิน
สิงคโปร์
หนังสือพิมพ์
ท้องพระโรง( อมรินทรวินิจฉัย)
ออกญาคลัง
เรือ
กงซุลอังกฤษ
เมืองเดนปาสา
โฮเต็ล
ยุโรป
อเมริกา
กะลา
กรุงเทพฯ
ออกญายมราช
Rolreflex
Rolrecord
ฟิล์ม
ไม้กางเขน
พระเยซู
อนุมาน, พระยา
วังช้าง
ภาษาละว้า
ภาษามอญ
พระตรา
นกวายุภักษ์
นกการเวก
เทพ สุขรัตนี
พงศาวดารเหนือ
กษัตริย์
นเรศวรหงสา, พระ
พระราชหัตถเลขา
ราเมศวร, สมเด็จพระ
รามาธิบดีที่1, สมเด็จพระ
กรุงเก่า
หงสาวดี, พระเจ้า
เจดีย์
ประเทศญี่ปุ่น
พระเจดีย์ภูเขาทอง
บรมโกศ, สมเด็จพระเจ้า
พระอาราม
แกมป์เฟอร์
โบสถ์
สุนทรภู่
กรุงเทพมหานครศรีอยุธยา
โบราณคดี
พระอุโบสถ
กลอนนิราศ
กวีกลอน
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ
กองหอสมุดแห่งชาติ
เชยาจอติน โบมุ บาชิน
เจ้าฉายเมือง
รัฐบาล ฉาน อู อ่องเมี๊ตจ่อ อูโปล่าย
เอกอัคราชทูต
พิทยลาภพฤฒิยากร, พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่น
วังถนนเพชรบุรี
การชำระประวัติศาสตร์ไทย
กองวรรณคดี
หนังสือตัวพิมพ์
ขจร สุขพานิช
ชูศรี สาธร
หอสมุดแห่งชาติ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
จังหวัดพระนคร
ธนบุรี
โบราณวัตถุสถาน
บาชิ่น, พันเอก
เชียงใหม่
อุตรดิตถ์
เพชรบูรณ์
ลำปาง
สุโขทัย
น่าน
กำแพงเพชร
พิษณุโลก
แพร่
เชียงราย
ลำพูน
ตาก
การค้นคว้าประวัติศาสตร์พม่า
ดอยสุเทพ
กงสุลเยเนอราลพม่า
พระธาตุหริภุญไชย
พระพุทธรูปละโว้
ช่างมอญโบราณ
จามเทวี, พระนาง
ป่าแดง
อักษร
อุโมงค์
นารายณ์มหาราช, สมเด็จพระ
ลพบุรี
อักษรธรรม
วัดพระยืน
บันไดนานาค
ระบำเป็ด
คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว.
นิวยอร์ค
แออิสส์, สเตเฟน
จีน
ละคอนพันทาง
ราชาธิราช
การเต้นรำ
อินเดีย
ระนาดเอก
การรำฉุยฉาย
ละคอนเสภา
ดนตรีมหกรรม

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติฯ จันทบุรี

วันที่

2504

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน

โรงพิมพ์พระจันทร์

ลิขสิทธิ์

กรมศิลปากร

รูปแบบ

e-book

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

ตัวบ่งชี้

ISSN

Abstract

ภายในเล่มให้เรื่องราวเกี่ยวกับสาศนสมเด็จฯ... , บันทึกเรื่องความรู้ต่างๆ, ผังวัดภูเขาทอง , วัดภูเขาทอง, คณะกรรมการค้นคว้าทางประวัติศาสตร์แห่งสหภาพพม่าเข้ามาสำรวจประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพม่าในสมัยโบราณ, คำอ่านจารึกภาษาไทยและภาษามคธ เรื่อง พระธรรมกาย, อธิบายเพลงไทย เพลง " นางครวญ" เถา, การจำลองจารึกตามวิธีของคณะกรรมการค้นคว้าประวัติศาสตร์พม่า, รายงานการเดินทางและบันทึกประจำวันของคณะนาฏศิลป กรมศิลปากร ไปแสดงที่ประเทศฟิลิปปินส์, และเรื่องดนตรีมหกรรม
ภายในเล่มให้เรื่องราวเกี่ยวกับสาศนสมเด็จฯ... , บันทึกเรื่องความรู้ต่างๆ, ผังวัดภูเขาทอง , วัดภูเขาทอง, คณะกรรมการค้นคว้าทางประวัติศาสตร์แห่งสหภาพพม่าเข้ามาสำรวจประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพม่าในสมัยโบราณ, คำอ่านจารึกภาษาไทยและภาษามคธ เรื่อง พระธรรมกาย, อธิบายเพลงไทย เพลง " นางครวญ" เถา, การจำลองจารึกตามวิธีของคณะกรรมการค้นคว้าประวัติศาสตร์พม่า, รายงานการเดินทางและบันทึกประจำวันของคณะนาฏศิลป กรมศิลปากร ไปแสดงที่ประเทศฟิลิปปินส์, และเรื่องดนตรีมหกรรม