Show Menu
วารสารศิลปากร ปีที่7 เล่ม12 (ฉบับวันเกิดกรมศิลปากร) พฤษภาคม พ.ศ. 2497

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

วารสารศิลปากร ปีที่7 เล่ม12 (ฉบับวันเกิดกรมศิลปากร) พฤษภาคม พ.ศ. 2497

หัวเรื่อง

สุภาษิต
โองการแช่งน้ำ
ศิลปสงเคราะห์
จดหมายเหตุ
จันทบุรี
จารึกภาษาไทย
สุนทรภู่
กบเต้น
โคลง
เมืองพุกาม
ปีนัง
พระที่นั่งภัทรบิฐ
พราหมณ์
พระราชพงศาวดาร
ตำรา
เขมร
พม่า
ศิลาทราย
ปราสาทหิน
เทวรูป
ศรีวิชัย, พระ
รัฐธรรมนูญ
กรุงเทพฯ
สุริยา, พระ
สีหศักดิ์,พระยา
โกศ
ปฤษฏางค์, พระองค์เจ้า
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
นริศรานุวัดติวงศ์, สมเด็จกรมพระ
อาภรณ์, เจ้าฟ้า
การเผาศพ
ปทุมเทวา, พระยา
ประจักษ์, กรมหลวง
ดอกไม้จันทน์
หนังสือ
หมอปลัดเล
มอญ
ไกรสร, หม่อม
ขุนนาง
สัตว์หิมพาน
ม้า
เมรุ
พัทลุง
เจ้าคณะจังหวัด
ภาษา
ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
พระสุเมธมุนี
วัดชนะสงคราม
พระราชาคณะ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
สงขลา
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ประเพณี
พระสงฆ์
วังลดาวัลย์
พระเมรุ
สมเด็จพระสังฆราช
พิธีสลากภัตต์
กรมศิลปากร
วัดราชบพิธ
การสวดโสอัตถลัทโธ
สวนผลไม้
สวนยาง
อลงกรณ์เจดีย์
อนุสาวรีย์
สุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชกุมารี, สมเด็จพระนางเจ้า
พระราชวังบางปะอิน
พระอังคาร
ลำน้ำเจ้าพระยา
รามาธิบดี, พระ
ภาษาอบิซซิ
ภาษฮอลันดา
สำนวน
รามาธิบดีอู่ทอง, พระ
สุโขทัย
ผี
อักษร
โคลงคำร่าย
วชิรญาณวโรรส, สมเด็จกรมพระยา
พุทธโฆษาจารย์, พระ
สะพานลูกหนู
โกศผ้า
โกศลังกา
พระลังกา
อังกฤษ
สเปญ
ผลไม้
ส้มจัฟฟา
ลูกแปร์
โบราณ, พระยา
โปลิศ
ศพ
ปารีส
พงศา, กรม
กำแพงเพชรฯ , กรมพระยา
หนังสือแจกงานศพ
พิพิธภัณฑ์
ปราสาท
สมัยเฉลิม, เจ้า
ศิลป
พรหมพิจิตร, พระ
หอพระสมุดฯ
ลพบุรี
พระกาฬ
ลิเก
สมุดขาว
ปวเรศรฯ, สมเด็จกรมพระยา
สยามสมาคม
กุหลาบ
ประเพณีพม่า
ภาษามอญ
ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
พระสุเมธมุนี
สงขลา
โกศหลวง
สะใภ้หลวง
สิงหนาท, พระองค์เจ้า
พิทยลาภ, กรมขุน
หนังสือปฐมกถา
วีชนี
เพลงเถา
ผ้าม่วง
เขมร
ศิลาทราย
ปราสาทหิน
อิฐปูน
โพธิคยา
พระเกศธาติ
พระมุเตา
อิฐปนแลงถือปูนปั้นลาย
พระพุทธอาสน์
พระราชพงศาวดารกรุงเก่า
ผ้าขาวม้า
ผ้ารัตกัมพล
ตำราปัญจราชาภิเษก
สารประเสริฐ , พระ
กาพยสารวิลาสินีภาณ
โคลงดั้นจิตรลดากลบท
แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติฯ จันทบุรี

วันที่

2497

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน

โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม

ลิขสิทธิ์

กรมศิลปากร

รูปแบบ

e-book

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

ตัวบ่งชี้

ISSN

Abstract

ภายในเล่ม แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ภาค คือ ภาคศิลปวิทยาการ ซึ่งได้แก่เรื่อง สุภาษิตานุสรณ์, พระราชวินิจฉัยเรื่องโองการแช่งน้ำ, สาส์นสมเด็จ... , สุริยพันธุ์, จินตนาการของสุนทรภู่, กบเต้นคำโคลง, ศิลปสงเคราะห์, เส้นผมบังภูเขา, รายงานการดูงานของคณะผู้แทนไทยก่อนและหลัง การประชุมใหญ่ Icom, นำเที่ยวจังหวัดจันทบุรี. จดหมายเหตุเรื่องการจลาจลฯ