Show Menu
วารสารศิลปากร ปีที่7 เล่ม10 มีนาคม พ.ศ. 2497

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

วารสารศิลปากร ปีที่7 เล่ม10 มีนาคม พ.ศ. 2497

หัวเรื่อง

พระพุทธชินราช
พิษณุโลก
ยักษ์
กบเต้น
ศิลปสงเคราะห์
จันทบุรี
การจราจล
เยอรมัน
สภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ
จารึกอักษรเชลียง
เมืองไตรตรึงส์
สุภาษิต
เมืองพม่า
เมืองพุกาม
ผ้าลายสุหรัด
หนังสือพิมพ์สะเตรตส์ เอกโค
Straits Echo
Decpavali
ทีปวลี
อินเดีย
ผ้าลายสุราษฏร์
ผ้าลาย
ผ้าขาว
จดหมายบันทึก
อนุมานราชธน, พระยา
กฎมนเทียรบาล
หนังสือ
พระนิพนธ์
พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา
วินิจฉัยวรรณคดี
ปราสาทราชมนเทียร
นเรศวร, สมเด็จพระ
เอกาทศรถ, สมเด็จพระ
พระนคร
ไมนซ์
นิยายปรัมปรา
โรงละคร
วิหาร
สงคราม
พระราชวัง
รถไฟ
พระเจ้าแผ่นดิน
สิบพันพารเสนอ โสณกุล, หม่อมเจ้าหญิง
โรงแรม
แม่น้ำโขง
ฝรั่งเศส
เมืองนครจำปาศักดิ์
ทหาร
ตราด
รัฐบาลไทย
อาณาจักรไทย
ตำนาน
แหลมสิงห์
เมืองเชียงแตง
ประเทศญวน
เมืองหลวงพระบาง
อิตาลี
สถาปัตยกรรมแบบโรมัน
โบราณสถาน
โรมัน
สถานทูต
สันตปาปาเกรโอริโอ
กาฬโรค
กรมศิลปากร
จิตรกร
อัครราชทูต
กระทรวงธรรมการ
เทวสถาน
กฎหมาย
พระจักรพรรดิ
พระศพ
น้ำพุ
วิหารคริสเตียน
ป้อมปราการ
วัง
หอคอย
เทวดา
ปราสาทเทวดา
พิพิธภัณฑ์ศิลปะและยุทโธปกรณ์
ต้นสน
นักโทษ
แคว้นอโยธยา
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
ราชวงศ์พระร่วง
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
ราเมศวร, พระ
พญาศรีธรรมโศกราช
พญาจันทรภาณุแห่งนครศรีธรรมราช
เอกสาร
ปทานุกรม
ภาษาอังกฎษ
ศิลปะตะวันออก
โคลง
จินดามณี
นักวรรณคดี
โองการแช่งน้ำ
ลุดวิกที่๒, พระเจ้า
รถยนต์
ไปสเส็นไฮม์
วีรบุรุษ
สามพระยา, พระ
ศิลปะตะวันตก
ศีลธรรม
มหาศักดิพลเสพย์, กรมพระราชวังบวรแหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติฯ จันทบุรี

วันที่

2497

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน

โรงพิมพ์รุ่งเรื่องธรรม

ลิขสิทธิ์

กรมศิลปากร

รูปแบบ

e-book

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

ตัวบ่งชี้

ISSN

Abstract

ภายในเล่มเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุภาษิตานุสรณ์, สาส์นสมเด็จ..., สุริยพันธุ์ กบเต้นเป็นคำโคลง, ศิลปสงเคราะห์, เรื่องเมืองไตรตรึงส์ฯ, รายงานการดูงานของคณะผู้แทนไทยฯ, นำเที่ยวจังหวัดจันทบุรี, เรื่องเที่ยวเมืองเยอรมัน, จดหมายเหตุเรื่องการจรจลฯ, รายงานการประชุมใหญ่ของสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ และเรื่องการสำรวจในจารึกอักษรเชลียงหลักที่9