Show Menu
วารสารศิลปากร ปีที่7 เล่ม8 มกราคม พ.ศ. 2497

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

วารสารศิลปากร ปีที่7 เล่ม8 มกราคม พ.ศ. 2497

หัวเรื่อง

สุภาษิต
จันทบุรี
ภาษาไทย
พระเครื่อง
โบราณคดี
ศิลปสงเคราะห์
ไทย
จารึกภาษาไทย
โบราณคดี
เมืองไตรตรึงส์
กรมศิลปากร
สภาการพิพิภัณฑ์ระหว่างประเทศ
นริศรานุวัดติวงศ์, สมเด็จเจ้ากรมพระยา
ลิขิตปรีชา, หลวง
อนุมานราชธน, พระยา
ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จกรมพระยา
มงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
ศิลป์ พีระศรี
ธนิต อยู่โพธิ์
ต. อมาตยกุล
รณสิทธิพิชัย, พ.ท. หลวง
อู่ทอง, พระเจ้า
ศิลปกรรม
กษัตริย์และผู้ครองนคร
พระนครศรีอยุธยา
แสนปม, ท้าว
พงั่ว,ขุนหลวง
รามาธิบดีที่๑, สมเด็จพระ
ประติมากรรม
พระพุทธรูป
ศิลปวัตถุ
ขอม
หนังสือฝรั่งเศส
โรงแรมแสงจันทร์
โรงแรมจันทร์เจริญ
โรงแรมศรีจันทร์
โรงแรมสุขสมบูรณ์
เรือเดินทะเล
แคมโบช
ม. อิตีเมอร์
บาดหลวง
ควนคราบุรี
เขาสระบาป
ชอง
พระตะบอง
ประเทศกัมพูชา
ภาษาเขมร
กรุงศรีอยุธยา
กะเหรี่ยง
ลพบุรี
วัดเพนียด
กาญจนบุรี
ทองเหลือง
มอญ
ชลบุรี
ระยอง
แหลมสิงห์
สิงโตจีน
กรุงเทพฯ
วัดปทุมคงคาราม
น้ำตกพลิ้ว
อ่าวกะทิง
สมุททรปราการ
ทุเรียน
ยางพารา
พริกไทย
ข้าว
นครราชสีมา
ผ้าไหม
เสื่อจันทบุรี
ผ้าพื้น
เสื่อกก
ไม้หอม
กุ้งแห้ง
ผ้าราชวัตร
ทุเรียนกวน
รง
กาแฟ
อาชีพทอผ้า
ผ้าม่วงหางกะรอก
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
สวนผลไม้
เงาะ
เขาพลอยแหวน
สวนยาง
ส้มเขียวหวาน
จีน
เมืองญวน
แร่
พลอย
ตราด
ขี้แร่
ปราจีนบุรี
ภูเขาสอยดาว
ภูเขาตะเคียนทอง
เทือกเขาสระบาป
อ่าวไทย
นักโบราณคดี
ภาษาขอม
ภาษาสันสกฤต
สุโขทัย
รามคำแหง, พ่อขุน
ศรีอินทราทิตย์, พ่อขุน
อิตาลี
พิพิธภัณฑ์
ทวีปอาเซีย
กระทรวงธรรมการ
ประเทศอังกฤษ
ประเทศเนเธอร์แลนด์
ศาลเทพารักษ์
เชียงแสน
โทรเลข
เมืองพุกาม
เมืองบันดุง
บ้านหนองอู

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่ชาติฯ จันทบุรี
ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่ชาติฯ จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

-
-

วันที่

2497

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน

การพิมพ์ไทยสามัคคี

ลิขสิทธิ์

กรมศิลปากร

รูปแบบ

e-book

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

ตัวบ่งชี้

ISSN

Abstract

ภายในเล่มแบ่งเนื้อหาออกเป็น2 ภาค คือศิลปวิทยาการ ได้แก่ เรื่อง สุภาษิตานุสรณ์, สาส์นสมเด็จ..., สุริยพันธุ์, ศิลปสงเคราะห์, บทความเรื่องไทย ตอนที่9, พระเครื่องทางโบราณคดี ตอนที่6, รายงานการประชุมใหญ่ของสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ ICOM, สำรวจความในจารึกภาษาไทยหลักที่ 22, นำเที่ยวจังหวัดจันทบุรี และเรื่องไตรตรึงส์ฯ ภาคที่2 เกี่ยวกับ กิจการกรมศิลปากร ในเรื่องสถิติผลงานของกรมศิลปากร ปี 2496 ระยะ 6 เดือนแรก
ภายในเล่มแบ่งเนื้อหาออกเป็น2 ภาค คือศิลปวิทยาการ ได้แก่ เรื่อง สุภาษิตานุสรณ์, สาส์นสมเด็จ..., สุริยพันธุ์, ศิลปสงเคราะห์, บทความเรื่องไทย ตอนที่9, พระเครื่องทางโบราณคดี ตอนที่6, รายงานการประชุมใหญ่ของสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ ICOM, สำรวจความในจารึกภาษาไทยหลักที่ 22, นำเที่ยวจังหวัดจันทบุรี และเรื่องไตรตรึงส์ฯ ภาคที่2 เกี่ยวกับ กิจการกรมศิลปากร ในเรื่องสถิติผลงานของกรมศิลปากร ปี 2496 ระยะ 6 เดือนแรก