Show Menu
พระบรมราชาธิบาย

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

พระบรมราชาธิบาย

ผู้แต่ง

หอพระสมุดวชิรญาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๔๖๘

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

เป็นพระราชนิพนธ์ที่พิมพ์รวมไว้ในหนังสือมิวเซียม เมื่อ พ.ศ.๒๔๒๐ โดยเป็นพระบรมราชาธิบายเกี่ยวกับการรักษาจิตและสังขารของมนุษย์