Show Menu
ชิดก๊กไซ่ฮั่น.

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ชิดก๊กไซ่ฮั่น.

ผู้แต่ง

กรมศิลปากร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๕๔๕

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

นิยายอิงประวัติศาสตร์ที่แพร่หลายมากเรื่องหนึ่งของจีน เจินเหว่ย ผู้แต่งนิยายเรื่องนี้ได้นำมาปรับปรุงและขยายความจากเรื่อง “หลีเฮาประหารฮั่นสิน” ซึ่งเป็นบทสำหรับเล่านิทานของนักเล่านิทานสมัยราชวงศ์หยวน เน้นเหตุการณ์สำคัญตอนเล่าปังทำศึกแย่งชิงอำนาจกับห้างอี๋จนสถาปนาราชวงศ์ฮั่นได้แล้วกำจัดฮั่นสินซึ่งเป็นเหตุการณ์ตอนก่อนเรื่องสามก๊ก