Show Menu
เวทมนต์ คาถาเบ็ดเตล็ด

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

เวทมนต์ คาถาเบ็ดเตล็ด

หัวเรื่อง

เวทมนต์ คาถาเบ็ดเตล็ด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

รูปแบบ

สมุดไทยดำ

Abstract

1.ว่าด้วยตำราต่าง ๆ เช่น ถ้าจะเก็บพรรณไม้มาทำยาให้รู้จักพิษยาประจำวันและเวลาว่าด้วยคำอธิษฐานเมื่อจะไปราชการสงคราม เป็นต้น
2.ว่าด้วยเวทมนต์ คาถา และยันต์ต่าง ๆ เช่น ลงยันเพื่อให้ออกลูกง่าย คาถาป้องกันศัตรูที่จะมาทำร้าย

หนังสือสมุดไทย Item Type Metadata

เลขทะเบียน

60

หมายเหตุ

ห้องบริการหนังสือตัวเขียนและจารึก

หมวดหมู่

ตำราเบ็ดเตล็ด