Show Menu
ประชุมนิทานพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๖

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ประชุมนิทานพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๖

ผู้แต่ง

หอพระสมุดวชิรญาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๔๖๘

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

รวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งยังมิได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ๘ เรื่อง เช่น เรื่องเหาะเหิรเดิรอากาศ เรื่องความดื้อของคนเรา นิทานกระทู้ เรื่องตุ๊กะตุ่น เป็นต้น