Show Menu
วิธีบอกศักราชอย่างเก่า

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

วิธีบอกศักราชอย่างเก่า

หัวเรื่อง

วิธี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

รูปแบบ

สมุดไทยดำ

Abstract

1. วิธีบอกศักราชที่เป็นภาษาบาลี
2.ว่าด้วยคำถวายสังฆธาน
3.ว่าด้วยพิธีกรรมที่สำคัญ ๆ ในแต่ละเดือนทั้ง 12 เดือน เช่น เดือน 5 เป็นเดือนที่มีพิธีกรรม ว่าด้วยวันสงกรานต์

หนังสือสมุดไทย Item Type Metadata

เลขทะเบียน

39

หมายเหตุ

ห้องบริการหนังสือตัวเขียนและจารึก

หมวดหมู่

ตำราเบ็ดเตล็ด