Show Menu
เที่ยวเมืองจีน

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

เที่ยวเมืองจีน

หัวเรื่อง

จีน

ผู้แต่ง

ดารู, ซี.ที

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติฯ จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงพิมพ์ไทยเขษม

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติฯ จันทบุรี

รูปแบบ

E-Book

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

Abstract

นำเสนอเรื่องประวัติศาสตร์ของประเทศจีนในยุคก่อน โดยได้พูดเรื่องการเมืองการปกครองของประเทศจีนในยุคของผู้นำแต่ละคน

Date Issued

8 กรกฎาคม 2558

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น.34บ.6268จบ(ร)
เลขหมู่

915.5104
ด429ท