Show Menu
ประวัติวัดจันทนาราม ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ประวัติวัดจันทนาราม ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

หัวเรื่อง

วัดจันทนาราม

ผู้แต่ง

พล บุญรักษ์

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

วัดจันทนาราม

วันที่

2542

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E-BooK

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

Abstract

เนื้อหาประกอบด้วย ประวัติวัดจันทนาราม จังหวัดจันทบุรี ประวัติเจ้าอาวาสวัดจันทนารามจันทบุรี องค์ที่ 1 - 13 วัดจันทนารามไม่มีพระภิกษุสามเณรอยู่ประจำ ประวัติงานประจำปีวัดจันทนาราม ประวัติพระชัยมงคลพิชิตมาร และมูลนิธิวัดจันทนารามจังหวัดจันทบุรี.

หนังสือท้องถิ่น Item Type Metadata

เลขทะเบียนหนังสือหายาก(จบ)

น.43บ.18889จบ.(ร)

294.3135
พ346ป