Show Menu
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทบุรี

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทบุรี

หัวเรื่อง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทบุรี

รายละเอียดของเนื้อหา

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทบุรี

ผู้แต่ง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทบุรี

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

วันที่

2537

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E-BooK

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

Abstract

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทบุรี พระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา หมายกำหนดการ คำกราบทูล เปิดประตูสู่จันทบุรี งานโบราณคดีใต้น้ำ โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทบุรี ภาพประกอบ.

หนังสือท้องถิ่น Item Type Metadata

เลขทะเบียนหนังสือหายาก(จบ)

น.41บ.16589จบ.(ร)

069.2
พ711พ