Show Menu
ภูมิปัญญาการแพทย์พื้น"ชอง" ตอน การรักษาผู้ป่วยได้รับสารพิษพาราควอต

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ภูมิปัญญาการแพทย์พื้น"ชอง" ตอน การรักษาผู้ป่วยได้รับสารพิษพาราควอต

หัวเรื่อง

การแพทย์พื้นบ้าน

รายละเอียดของเนื้อหา

หมอพื้นบ้าน กับ ภูมิปัญญาไทยแบบชาวบ้าน สามารถรักษาผู้ที่ได้รับสารพิษจำพวกพาราควอต ซึ่งเป็นเคมีการเกษตรที่ใช้กำจัดวัชพืชอย่างได้ผล

ผู้แต่ง

ปรีดา ตั้งตรงจิต

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ต้นอ้อถ่ายเอกสาร

วันที่

2547

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน

ปัฐยาวดี แจงเชื้อ

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E-Book

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

Abstract

การแพทย์พื้นบ้านไทย การรักษาผู้ดื่มสารพิษยาฆ่าหญ้าพาราควอต ชีวประวัติหมอบุญคง วงศ์สายสิน การวินิจฉัยโรค ยาพาราควอตไดคลอไรค์ กรณีตัวอย่าง เปรียบเทียบการรักษากับแพทย์ต่างประเทศ การบริหารจัดการดูแลผู้ป่วยของหมอบุญคง.

หนังสือท้องถิ่น Item Type Metadata

เลขทะเบียนหนังสือหายาก(จบ)

น.47บ.56552จบ.(ร)

615.95
ป471ภ