Show Menu
โขน

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

โขน

หัวเรื่อง

โขน
เฉลิมเขตร์มงคล, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า, 2435-2500

รายละเอียดของเนื้อหา

พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงพระศพพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมเขตร์มงคล ณ เมรุวัดเทพศิรินราวาส วันที่ 26 มิถนายน พ.ศ.2500

ผู้แต่ง

ธนิต อยู่โพธิ์

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงพิมพ์สหอุปกรณ์การพิมพ์

วันที่

2500

ลิขสิทธิ์

กรมศิลปากร
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E - Book

ภาษา

ภาษาไทย

ประเภทของทรัพยากร

Abstract

ประวัติความเป็นมาของโขน กำเนิด ที่มาและวิวัฒนาการของโขน รวมถึงตำนานโขนหลวง วงดนตรีประกอบการแสดงโขน วิธีดูโขน ประเพณีและพิธีไหว้ครู ธรรมเนียมและเคล็ดลับที่ถือกันในการแสดงโขน โอกาสที่มีแสดงโขน ท้ายเล่มเป็นสารบาญค้นเรื่อง

Date Issued

11 มิถุนายน 2558

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น34บ6144จบ(ร)
เลขหมู่ ห
973.72
ธ262ข