Show Menu
ที่ระลึกในพิธีเปิดหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พุทธศักราช 2533

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ที่ระลึกในพิธีเปิดหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พุทธศักราช 2533

หัวเรื่อง

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

จันทบุรี-- ประวัติ
พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก

ผู้แต่ง

จังหวัดจันทบุรี

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

อมริทร์พริ้นติ้ง กรุ๊พ

วันที่

2533

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E-Book

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

Abstract

ประวัติความเป็นมาและการก่อสร้างหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของจังหวัดจันทบุรี รวมทั้งอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดจันทบุรี เช่น พระพุทธเจ้าหลวงกับเมืองจันทบุรี สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี วิถีชีวิตชาวจันท์ ภาษาจันท์ ท้ายเล่มจะเป็นระเบียบกรมศิลปากร คำสั่งต่างๆและรายนามผู้บริจาคเงินสมทบสร้างอาคารหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

Date Issued

25 ตุลาคม 2561

หนังสือท้องถิ่น Item Type Metadata

เลขทะเบียนหนังสือหายาก(จบ)

น.39บ.12434จบ(ร)


027.5593
จ247ท