Show Menu
ประชุมจารึกสยาม ภาคที่ ๑ จารึกกรุงสุโขทัย

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ประชุมจารึกสยาม ภาคที่ ๑ จารึกกรุงสุโขทัย

ผู้แต่ง

หอพระสมุดวชิรญาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๔๖๗

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

อธิบายว่าด้วยศิลาจารึกในประเทศไทย ศิลาจารึกกรุงสุโขทัย บัญชีศิลาจารึกในสถานที่ต่างๆ การอ่านศิลาจารึกหลักที่ ๑ ว่าด้วยศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง จนถึงหลักที่ ๑๕ ว่าด้วยศิลาจารึกวัดพระเสด็จ พิมพ์เป็นภาษาไทยและภาษาฝรั่งเศส