Show Menu
ประชุมพระราชปุจฉา ภาคที่ ๔ พระราชปุจฉาในรัชกาลที่ ๓

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ประชุมพระราชปุจฉา ภาคที่ ๔ พระราชปุจฉาในรัชกาลที่ ๓

ผู้แต่ง

หอพระสมุดวชิรญาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๔๖๕

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

พระราชปุจฉาที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมีรับสั่งถามข้ออรรถธรรมซึ่งทรงสงสัยให้ พระราชาคณะถวายวิสัชนา จำนวน ๙ เรื่อง