Show Menu
ตำราดาวฤกษ์ 27

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ตำราดาวฤกษ์ 27

หัวเรื่อง

ตำรา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

รูปแบบ

ใบลาน

Abstract

ว่าด้วยดาวฤกษ์ 27 ดวง (มีภาพประกอบ)

หนังสือสมุดไทย Item Type Metadata

เลขทะเบียน

74

หมายเหตุ

ห้องบริการหนังสือตัวเขียนและจารึก

หมวดหมู่

หมวดดาราศาสตร์
หมู่โหราศาสตร์