Show Menu
ตำราดาวฤกษ์บน

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ตำราดาวฤกษ์บน

หัวเรื่อง

ตำรา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

รูปแบบ

กระดาษฝรั่ง

Abstract

ดาวฤกษ์ 27 ดวง, ตำราปลูกเรือน ทำนายวันเกิด จิ้งจกทัก ฯลฯ

หนังสือสมุดไทย Item Type Metadata

เลขทะเบียน

64

หมายเหตุ

ห้องบริการหนังสือตัวเขียนและจารึก

หมวดหมู่

หมวดดาราศาสตร์
หมู่โหราศาสตร์