Show Menu
ตำราฤกษ์บน

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ตำราฤกษ์บน

หัวเรื่อง

ตำรา

รูปแบบ

กระดาษฝรั่ง

Abstract

ตำราฤกษ์บนไม่จบ ว่าด้วยพระจันทร์เดิน เป็นต้น

หนังสือสมุดไทย Item Type Metadata

เลขทะเบียน

63

หมายเหตุ

ห้องบริการหนังสือตัวเขียนและจารึก

หมวดหมู่

หมวดดาราศาสตร์
หมู่โหราศาสตร์