Show Menu
ดินแดนแห่งแสงตะวัน : บันทึกความทรงจำจากการเดินทางในดินแดนตะวันออก

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ดินแดนแห่งแสงตะวัน : บันทึกความทรงจำจากการเดินทางในดินแดนตะวันออก

ผู้แต่ง

กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๕๔๒

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

รวบรวมผลงานที่ได้แปลและเรียบเรียงมาจากช่วงแรกของหนังสือ In the land of the sun : notes and memories of a tour in the East ซึ่งเจ้าชายวิลเลี่ยมได้ทรงบันทึกเรื่องราวและประสบการณ์ที่พระองค์ทรงได้รับมาจากเมืองไทย ทั้งที่เกี่ยวกับประเทศสยามและชาวสยาม การออกสำรวจตามแถบมณฑลชนบทไว้ในตอนต้นของหนังสือ รวมถึงเรื่องราวเกี่ยวกับดินแดนเอเชียอาคเนย์บางประเทศ เช่น เขมร และพม่า ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ทรงพบเห็นมาจากการเสด็จประพาสประเทศเหล่านั้น