Show Menu
บทละครเรื่องพระลอนรลักษณ์

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

บทละครเรื่องพระลอนรลักษณ์

ผู้แต่ง

หอพระสมุดวชิรญาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๔๖๔

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

ทรงพระราชนิพนธ์เริ่มตั้งแต่พระลอฟังคนขับซอชมโฉมนางเพื่อนนางแพงไปจนพระลอสั่งเมือง ตอนท้ายได้พิมพ์บทที่เจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ แต่งไว้มาเพิ่ม จนถึงตอนพระลอไปถึงสวนนางเพื่อนนางแพง