Show Menu
บทละครคุณสุวรรณเรื่องพระมะเหลเถไถกับ อุณรุทร้อยเรื่อง

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

บทละครคุณสุวรรณเรื่องพระมะเหลเถไถกับ อุณรุทร้อยเรื่อง

ผู้แต่ง

หอพระสมุดวชิรญาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๔๖๔

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

พระมะเหลเถไถเป็นวรรณคดีนิทาน ประพันธ์เป็นกลอน บทละครจำนวน ๑๖๘ คำกลอน ลักษณะเด่นของเรื่องคือ ภาษา ที่ใช้มีความหมายบ้างไม่มีความหมายบ้างตั้งแต่ต้นจนจบทำให้เกิดความขบขัน ส่วนอุณรุทร้อยเรื่องนั้น เป็นวรรณคดีนิทานจักรๆ วงศ์ๆ ประพันธ์เป็นกลอนบทละครเช่นกัน เพียงแต่นำตัวละครและเรื่องราวจากวรรณคดีเรื่องต่างๆ มาประมวลไว้ด้วยกันมากกว่าร้อยชื่อสร้างความขบขันแก่ผู้อ่าน