Show Menu
บทละครคุณสุวรรณเรื่องพระมะเหลเถไถกับอุณรุทร้อยเรื่อง

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

บทละครคุณสุวรรณเรื่องพระมะเหลเถไถกับอุณรุทร้อยเรื่อง

ผู้แต่ง

หอพระสมุดวชิรญาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๔๖๔

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

พระมะเหลเถไถเป็นวรรณคดีนิทาน ประพันธ์เป็นกลอนบทละครจำนวน ๑๖๘ คำกลอน ลักษณะเด่นของเรื่องคือ ภาษาที่ใช้มีความหมายบ้างไม่มีความหมายบ้างตั้งแต่ต้นจนจบ ทำให้เกิดความขบขัน ส่วนอุณรุทร้อยเรื่องนั้น เป็นวรรณคดีนิทานจักร ๆ วงศ์ ๆ ประพันธ์เป็นกลอนบทละครเช่นกัน เพียงแต่นำตัวละครและเรื่องราวจากวรรณคดีเรื่องต่าง ๆ มาประมวลไว้ด้วยกันมากกว่าร้อยชื่อ สร้างความขบขันแก่ผู้อ่าน