Show Menu
เมืองร้อยเอ็ด.

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

เมืองร้อยเอ็ด.

ผู้แต่ง

สำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๕๔๑

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

ประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด และเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดร้อยเอ็ดในด้านต่างๆ ตั้งแต่สภาพภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา โบราณคดี ประวัติศาสตร์ ศิลปหัตถกรรม ผ้าพื้นเมืองอีสาน วิถีชีวิต และประเพณี เช่น การค้าแบบกองเกวียน งานบุญผะเหวด (เทศน์มหาชาติ) รวมทั้งประวัติบุคคลสำคัญและศิลปินแห่งชาติของจังหวัดร้อยเอ็ด