Show Menu
ตำราดาวฤกษ์

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ตำราดาวฤกษ์

หัวเรื่อง

ตำรา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

รูปแบบ

สมุดไทยดำ

Abstract

ดาวฤกษ์ 27, แบ่งนวางศ ตรียางศ

หนังสือสมุดไทย Item Type Metadata

เลขทะเบียน

54

หมายเหตุ

ห้องบริการหนังสือตัวเขียนและจารึก

หมวดหมู่

หมวดดาราศาสตร์
หมู่โหราศาสตร์