Show Menu
ตำราฤกษ์บน

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ตำราฤกษ์บน

หัวเรื่อง

ตำรา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

รูปแบบ

สมุดไทยขาว

Abstract

วิธีดูพระอาทิตย์, วิธีดูพระจันทร์, ดาวเข้าวงในพระจันทร์ วิธีดูดาวหาง, ทำนายเมฆเวลายาตรา, วันสงกรานต์, ทำนายรุ้งกินน้ำ ปลองฟ้า ดาวอก, ทำนายสุริยุปราคา จันทรุปราคา, ทำนายผ้ึ้งจับ (มีภาพประกอบ ข้อความไม่จบ)

หนังสือสมุดไทย Item Type Metadata

เลขทะเบียน

54

หมายเหตุ

ห้องบริการหนังสือตัวเขียนและจารึก

หมวดหมู่

หมวดดาราศาสตร์
หมู่โหราศาสตร์