Show Menu
ตำราดูเมฆดูดาว

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ตำราดูเมฆดูดาว

หัวเรื่อง

ตำรา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

รูปแบบ

สมุดไทยขาว

Abstract

ดูลักษณะเมฆ ดาว พระจันทร์, ทำนายพระพุทธรูป ต้นไม้ ห้วยหนอง นกร้อง, รุ้งกินน้ำ หมอก คลองฟ้า ดาวประจำเมือง (มีภาพประกอบ ข้อความไม่จบ)

หนังสือสมุดไทย Item Type Metadata

เลขทะเบียน

52

หมายเหตุ

ห้องบริการหนังสือตัวเขียนและจารึก

หมวดหมู่

หมวดดาราศาสตร์
หมู่โหราศาสตร์