Show Menu




ตำนานดาวฤกษ์ เล่ม 3

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ตำนานดาวฤกษ์ เล่ม 3

หัวเรื่อง

ตำนาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

รูปแบบ

สมุดไทยดำ

Abstract

แต่งเป็นกาพย์ ประวัติดาวฤกษ์ต่าง ๆ

หนังสือสมุดไทย Item Type Metadata

เลขทะเบียน

50

หมายเหตุ

ห้องบริการหนังสือตัวเขียนและจารึก

หมวดหมู่

หมวดดาราศาสตร์
หมู่โหราศาสตร์