Show Menu
ตำนานดาวฤกษ์ เล่ม 1

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ตำนานดาวฤกษ์ เล่ม 1

หัวเรื่อง

ตำนาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

รูปแบบ

สมุดไทยดำ

Abstract

แต่งเป็นกาพย์ ประวัติดาวฤกษ์ ดวงที่ 1 ถึงดวงที่ 6 มีนิทานประกอบ

หนังสือสมุดไทย Item Type Metadata

เลขทะเบียน

48

หมายเหตุ

ห้องบริการหนังสือตัวเขียนและจารึก

หมวดหมู่

หมวดดาราศาสตร์
หมู่โหราศาสตร์