Show Menu
ตำราดาวฤกษ์คำฉันท์ เล่ม 2

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ตำราดาวฤกษ์คำฉันท์ เล่ม 2

หัวเรื่อง

ตำรา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

รูปแบบ

สมุดไทยดำ

Abstract

ว่าด้วยเรื่องดาวฤกษ์ แต่ฤกษ์ที่ 6 ถึงฤกษ์ที่ 9

หนังสือสมุดไทย Item Type Metadata

เลขทะเบียน

43

หมายเหตุ

ห้องบริการหนังสือตัวเขียนและจารึก

หมวดหมู่

หมวดดาราศาสตร์
หมู่โหราศาสตร์