Show Menu
บรรณานุกรมแห่งชาติ ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๓๘.

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

บรรณานุกรมแห่งชาติ ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๓๘.

ผู้แต่ง

หอสมุดแห่งชาติ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๕๔๑

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

รวบรวมบรรณานุกรมแห่งชาติ ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๓๘ ครอบคลุมสิ่งพิมพ์ซึ่งอยู่ในรูปเล่มของหนังสือที่ผลิตขึ้นภายในประเทศไทย จำนวน ๓๗๐ รายการ ข้อมูลหนังสือแต่ละเล่มประกอบด้วยเลขหมู่ ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่องของหนังสือ พร้อมดรรชนีชื่อผู้แต่ง ดรรชนีชื่อเรื่อง และดรรชนีหนังสืองานศพ